Zuzana Jusková

V odvetví spracúvania digitálnych údajov pracuje od roku 2003. Začínala v spoločnosti IBM International Services Centre s.r.o.. V roku 2005 sa stala senior analytičkou v spoločnosť Dell s.r.o. Slovenská republika. V roku 2016 bola prijatá za špecialistku finančných aktív pre Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group - Slovenská republika. V súčasnosti sa venuje ako lektor Microsoft 365 Excel, špecialista pre správu finančných aktív, analytik v oddelení finančného reportingu.

Zoznam školení lektora Zuzana Jusková

  • viac
    BRATISLAVA - EXCEL pre pokročilých 30.5.2022
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac