BANSKÁ BYSTRICA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop

9. februára 2023 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 9. februára 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, obciam, mestám, školám, škôlkam, kultúrnym inštitúciám, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek po novele zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktické ukážky zákaziek v  elektronickej platforme .

 Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občerstvenie behom dňa
Rozsah a náplň

-          Podlimitné zákazky podľa novely

-          3 spôsoby realizácie podlimitnej zákazky

-          Podmienky účasti, kritériá

-          Sociálne a environmentálne hľadisko v podlimitnej zákazke

-          Nová úprava § 117

-          Elektronická platforma

-          Zavedenie dvoch druhov (kategórii) zákaziek s nízkou hodnotou

-          Koniec e-mailových zákaziek s nízkou hodnotou

-          Ako ZSNH realizovať aktuálne a aký systém potrebujeme

-          Novinky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky

-          Výzva na predkladanie ponúk - povinné náležitosti

-          Povinné lehoty pri ZSNH

-          Elektronická platforma a ZSNH

-          Nové finančné  limity od 31.03.2022

-          ZSNH aEKS

-          Súhrnné správy v zmysle novely (spôsob zadávania, nové druhy súhrnných správ)

-          Ukážka zadania súhrnných správ

-          Ukážka realizácie ZSNH a PLZ v systéme EVO od založenia zákazky až po vyhodnotenie

Miesto konania
Hotel Dixon **** je obklopený zeleňou, nachádza sa v oddychovej zóne mesta, pri letnom kúpalisku a športovo-rekreačnom areáli. Vybavenie hotela zaručuje poskytovanie kvalitných služieb podľa priania klienta. Zodpovedný prístup personálu s dôrazom na detaily je zárukou spokojnosti hostí a úspešnej realizácie jednotlivých akcií.
Má k dispozícií niekoľko konferenčných a školiacich miestností pre väčšie aj menšie skupiny účastníkov.

Vybavenie školiacich miestností:
  • internet + wifi
  • PC
  • CD prehrávač
  • 1x LCD
  • TV (projekčný)
  • video + DVD prehrávač , videokamera + digitálna kamera
  • dataprojektor
  • spätný projektor
  • 1x plátno
  • flipchart
BANSKÁ BYSTRICA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac