BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

14. júna 2023 - 15. júna 2023 09:00-15:00 hod

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi.

Forma Seminár
Dátum 14. júna 2023
15. júna 2023
Dĺžka 2 dni
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy a ďalších

Cieľ

Seminár bude zameraný na postup správnych orgánov pri rozhodovaní o právach  alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb.

Prihláška na školenie na stiahnute TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru.
Rozsah a náplň

Vzhľadom na rôznorodosť procesov, ktoré prebiehajú v oblasti verejnej správy nie je však vždy možné, aby zákonné právo alebo povinnosť uskutočňovala konkrétna osoba priamo bez toho, aby o jej zákonnom práve alebo povinnosti rozhodol správny orgán.  Zákonná  aplikácia Správneho poriadku , na ktorú bude seminár zameraný bude dávať odpovede, kto a akým spôsobom pri dodržaní  procedurálnych pravidiel bude rozhodovať o práve alebo povinnosti konkrétnej osoby, s poukázaním na význam dodržiavania základných zásad Správneho poriadku , aby výsledkom správneho konania bolo zákonné rozhodnutie správneho orgánu vydané na základe a v súlade s konkrétnymi procesnoprávnymi ako i hmotnoprávnymi normami.

Súčasťou seminára bude i komentovanie konkrétnych judikátov a rozhodnutí súdov , ktoré ovplyvnili rozhodovacie procesy orgánov verejnej správy.

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Celkom 186 € (s DPH)

Partneri

Viac