BRATISLAVA - Dodávatelia - Zákonné inštitúty a skúsenosti z praxe

8. júna 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií,  kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu novej učebnice NHF pre predmet „Verejné rozpočtové systémy“, ktorá spracovala časť učebnice „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom, špecializuje na problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Forma Seminár
Dátum 8. júna 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov, všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

Cieľ

Prešiel rok od začatia účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní – zodpovedajú Vaše ponuky novým pravidlám a požiadavkám zadávateľov? Viete si chrániť svoje práva v procesoch verejného obstarávania? Okrem vysvetlenia aplikácie zákonných inštitútov aj skúsenosti z praxe.
Proti schránkový zákon – najdôležitejšie body, ktoré musíte ovládať. Znova a znova - JED v praxi a poukážeme na najčastejšie chyby, problematický inštitút - konflikt záujmov a jeho identifikácia, koordinované správanie vo verejnom obstarávaní, možnosti účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a povinnosti z toho vyplývajúce. Verejné obstarávanie a zmena komunikácie s orgánmi verejnej moci – elektronické schránky. „Právo patrí bdelým“ – ochrana Vašich záujmov v procesoch verejného obstarávania.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
  • Proti schránkový zákon – najdôležitejšie ustanovenia a vzťah k zákonu o verejnom obstarávaní.
  • Prehľad príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, najnovšie poznatky z praxe, problematické oblasti a riešenia.
  • Konflikt záujmov a jeho identifikácia, predbežné trhové konzultácie, etické zásady vo verejnom obstarávaní, koordinované správanie uchádzačov a jeho odhaľovanie.
  • Formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a práva a povinnosti z toho vyplývajúce  – podmienky účasti – ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED výhody a nevýhody jeho použitia pre záujemcov/uchádzačov/subdodávateľov/iné osoby, aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov, spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov.
  • Ochrana záujmov záujemcov/uchádzačov/ dodávateľov.
  • Všetko smeruje k elektronizácii.
  • Príklady z praxe.
  • Vaše problémy a otázky.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Dodávatelia - Zákonné inštitúty a skúsenosti z praxe
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac