BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém v kontexte nového informačného systému eForms

22. februára 2024 09:00-15:00 hod

Mgr. Katarína Hreusová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Workshop
Dátum 22. februára 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre Verejní obstarávatelia, uchádzači vo verejnom obstarávaní, záujemcovia a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, zamestnanci verejnej správy, samosprávy

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad spojený s dynamickým nákupným systémom aj v kontexte nového informačného systému eForms. Školenie je doplnené o praktické ukážky ako pracovať v IS eForms.    

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru
Rozsah a náplň

Vyhlasovanie nových zákaziek je možné už len v prostredí systému eForms, ktorý v plnej miere nahradil IS ZÚ a obsahuje všetky typy formulárov a teda týka sa aj dynamického nákupného systému.

-          IS eForms – zmeny v elektronických formulároch

-          Čo dynamický nákupný systém

-          Oznámenie zámeru zriadiť dynamický nákupný systém

-          Kvalifikácia záujemcov a zriadenie dynamického nákupného systému

-          Zadávanie zákaziek

-          Publikačné povinnosti

-          Praktická ukážka založenia DNS v IS EVO

-          Praktická ukážka vypĺňania formulára Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
za účelom zriadenia DNS a oprava

-          Praktická ukážka Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém v kontexte nového informačného systému eForms
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac