BRATISLAVA - EXCEL pre pokročilých

30. mája 2022 09:00-15:00 hod

Miroslav Šimko

V digitálnom odvetví podniká od roku 2000. Špecialista pre webové aplikácie a automatizáciu údajov. Od roku 2015 špecialista na prepájanie a automatizáciu viacerých programov v spoločnostiach do automatizovaného celku, smart riešenia. Od 2018 špecialista na Google cloud, umelá inteligencia. Spolupráca so spoločnosťami Generali Poisťovňa, a. s., GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA A. S., Slovanet, a.s., TWINLOGY s.r.o., ...

Zuzana Jusková

V odvetví spracúvania digitálnych údajov pracuje od roku 2003. Začínala v spoločnosti IBM International Services Centre s.r.o.. V roku 2005 sa stala senior analytičkou v spoločnosť Dell s.r.o. Slovenská republika. V roku 2016 bola prijatá za špecialistku finančných aktív pre Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group - Slovenská republika. V súčasnosti sa venuje ako lektor Microsoft 365 Excel, špecialista pre správu finančných aktív, analytik v oddelení finančného reportingu.

Forma Workshop
Dátum 30. mája 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pokročilý
Určený pre stredne pokročilých a pokročilých, ktorí sa chcú zdokonaliť v pokročilých nástrojoch EXCELU

Cieľ

Tento kurz je vhodný pre ľudí, ktorí aktívne pracujú s Excelom, ale cítia, že sa dá ich práca zefektívniť. Pre tento kurz sa očakávajú znalosti pokryté v prvom kurze (alebo aspoň veľká väčšina z nich).

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektorov, materiály pre účastníkov, občerstvenie, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, sravný lístok na obed
Rozsah a náplň

Opakovanie

Automatický filter, format painter, ukotvenie priečok, hľadanie slov v texte.

 

Skratky

Používanie základných skratiek v Exceli na zjednodušenie práce.

 

Práca s externým dátovým zdrojom

Načítanie dát, nastavenia a úprava dát podľa typu stĺpcov.

 

Podmienené formátovanie II

Opakovanie jednoduchých pravidiel.

Vytváranie komplikovanejších pravidiel cez vzorce.

 

Kopírovanie, referencovanie, automatické rady II

Opakovanie rôznych spôsobov prilepenia kopírovaných buniek, automatických radov.

Rozdiel medzi relatívnym a absolútnym referencovaním buniek, kopírovanie vzorcov.

 

Kontingenčné tabuľky („Pivotky“)

Úvod do kontingenčných tabuliek, ich vytváranie.

Rozmiestnenie polí, filtrovanie, zoraďovanie, rýchly filter, formátovanie, kontingenčný graf.

 

Vzorce a funkcie II

Opakovanie základných funkcií.

Logické funkcie (IF, AND, OR, IFERROR), vnorené funkcie.

Komplikovanejšie funkcie (SUMIF, COUNTIF).

Práca s textom (CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, FIND, LEN).

Vyhľadávacia funkcia VLOOKUP, odkazy na bunky v iných hárkoch a zošitoch.

 

Bezpečnosť

Zabezpečenie hárku, odomknutie bunky v hárku.

Zaheslovanie súboru.

 

*Makrá

Základná VBA syntax na príkladoch.

Spustenie a nahranie makra, jednoduchá úprava, vytvorenie tlačidla.

*Makrá sa na kurze preberajú ak sa stihne všetko ostatné, prípadne po dohode účastníkov.

 

 

Prípadné potrebné podklady a materiály
účastníci si môžu priniesť sebou svoj notebook s nainštalovaným excelom 2016 alebo aj 2019 a 2021
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - EXCEL pre pokročilých
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac