BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

27. septembra 2022 09:00-16:00 hod

René Műller

Tréner s 27 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj vlastné. René Müller patrí k najlepším trénerom pamäte v Českej republike. Je certifikovaným trénerom III. (najvyššieho) stupňa a členom Českej spoločnosti pre trénovanie a jogging pamäte (ČSTPMJ), akreditovanej u MPSV. Má viac než 27 ročnú skúsenosť v obore rozvoja mozgu a mentálnych zručností. V roku 2002 sa začal venovať trénovaniu pamäte rôznych cieľových skupín vo veku od 6 do 75 rokov.

Forma Workshop
Dátum 27. septembra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí sa chcú tréningom dopracovať k excelentnej dlhodobej pamäti a tým ku kreatívnemu a laterálnemu mysleniu

Cieľ

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť- excelentnú pamäť- rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na celý život- eliminovať rizika vyhorenia- vytvoriť si tzv. rezervnú pamäť- akcelerovať schopnosti mozgu podľa najnovších výskumov - 8 pravidiel k riadeniu pravidiel svojej pamäte- ako štrukturovať svoju pamäť- ako donútiť svoj mozog k aktívnemu zapojeniu sa učiť- ako vytvoriť „diaľnice“ do mozgu k mnohonásobne zrýchlenému učeniu Nižšie uvedený tréning je zameraný čisto prakticky, teórie je málo a slúži výlučne k lepšiemu pochopeniu.Výsledky sú viditeľné už v priebehu kurzu. Praktické cvičenia sú zamerané na rozvoj profesijných schopností s presahom a využitím v osobnom živote a možnosťou odovzdať skúsenosti svojim deťom nielen pre štúdium, ale na celý život.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU

 Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov tréningu, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed
Rozsah a náplň

Prvý zo série 3 tréningov. Druhý bude zameraný na krátkodobú pamäť a tretí na najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu a pamäte na čísla.

Praktické metódy a postupy, ako donútiť svoju pamäť k vysokej až extrémnej zapamätateľnosti akýchkoľvek informácií a ako si zopakovať učebnú látku aj po rokoch za zlomok času.

Metodika spočíva v prepojení relatívne jednoduchých prvkov tak, že je možné si zapamätať prakticky čokoľvek. Jednotlivé prvky si na tréningu podrobne precvičíme a ukážeme, ako tieto prvky správne prepojovať.

Efektívnosť tréningu týchto metód nespočíva len v zapamätateľnosti, ale predovšetkým k postupnej schopnosti mozgu hľadať nové, nevšedné riešenia a je to spojené kvalitatívne s profesijným ako aj osobným životom. Príčinou je, že tréning vytvára atypické spojenia, kvalitnejšie prepojenia oboch mozgových hemisfér a zhustenie neurónových spojov. To všetko vedie ku zvýšeniu skutočnej kreativity.

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Celkom 168 € (s DPH)

Partneri

Viac