BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

16. apríla 2024 09:00-15:00 hod

René Műller

Tréner so skoro 30 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj vlastné. René Müller patrí k najlepším trénerom pamäte v Českej republike. Je certifikovaným trénerom III. (najvyššieho) stupňa a členom Českej spoločnosti pre trénovanie a jogging pamäte (ČSTPMJ), akreditovanej u MPSV. Má viac než 27 ročnú skúsenosť v obore rozvoja mozgu a mentálnych zručností. V roku 2002 sa začal venovať trénovaniu pamäte rôznych cieľových skupín vo veku od 6 do 75 rokov.

Forma Workshop
Dátum 16. apríla 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí sa chcú tréningom dopracovať k excelentnej dlhodobej pamäti a tým ku kreatívnemu a laterálnemu mysleniu

Cieľ

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť- excelentnú pamäť- rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na celý život- eliminovať rizika vyhorenia- vytvoriť si tzv. rezervnú pamäť- akcelerovať schopnosti mozgu podľa najnovších výskumov - 8 pravidiel k riadeniu pravidiel svojej pamäte- ako štrukturovať svoju pamäť- ako donútiť svoj mozog k aktívnemu zapojeniu sa učiť- ako vytvoriť „diaľnice“ do mozgu k mnohonásobne zrýchlenému učeniu Nižšie uvedený tréning je zameraný čisto prakticky, teórie je málo a slúži výlučne k lepšiemu pochopeniu.Výsledky sú viditeľné už v priebehu kurzu. Praktické cvičenia sú zamerané na rozvoj profesijných schopností s presahom a využitím v osobnom živote a možnosťou odovzdať skúsenosti svojim deťom nielen pre štúdium, ale na celý život.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU

Odkazy na ukážky videí tréningov lektora  pre dospelých aj detí TU.
 
Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov tréningu, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru.
Rozsah a náplň

Prvý zo série 3 tréningov. Druhý bude zameraný na krátkodobú pamäť a tretí na najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu a pamäte na čísla.

Praktické metódy a postupy, ako donútiť svoju pamäť k vysokej až extrémnej zapamätateľnosti akýchkoľvek informácií a ako si zopakovať učebnú látku aj po rokoch za zlomok času.

Metodika spočíva v prepojení relatívne jednoduchých prvkov tak, že je možné si zapamätať prakticky čokoľvek. Jednotlivé prvky si na tréningu podrobne precvičíme a ukážeme, ako tieto prvky správne prepojovať.

Efektívnosť tréningu týchto metód nespočíva len v zapamätateľnosti, ale predovšetkým k postupnej schopnosti mozgu hľadať nové, nevšedné riešenia a je to spojené kvalitatívne s profesijným ako aj osobným životom. Príčinou je, že tréning vytvára atypické spojenia, kvalitnejšie prepojenia oboch mozgových hemisfér a zhustenie neurónových spojov. To všetko vedie ku zvýšeniu skutočnej kreativity.

Doplnenie:

Je dobré, pokiaľ je záujem o druhý a tretí zo série 3 tréningov zúčastniť sa prvého tréningu na dlhodobú pamäť, kde sú najpodrobnejšie vysvetlené princípy pamäte, z ktorých vychádza i druhý kurz pamäť na krátko aj tretí kurz na akceleráciu mozgu.

Nie je to podmienkou, ale vytvára to veľmi rýchle schopnosti zapamätať si úplne čokoľvek, vrátane slovíčok cudzích jazykov a to bez stresu a zbytočnej námahy.

 
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Celkom 168 € (s DPH)

Partneri

Viac