BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť

26. októbra 2023 09:00-15:00 hod

René Műller

Tréner so skoro 30 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj vlastné. René Müller patrí k najlepším trénerom pamäte v Českej republike. Je certifikovaným trénerom III. (najvyššieho) stupňa a členom Českej spoločnosti pre trénovanie a jogging pamäte (ČSTPMJ), akreditovanej u MPSV. Má viac než 27 ročnú skúsenosť v obore rozvoja mozgu a mentálnych zručností. V roku 2002 sa začal venovať trénovaniu pamäte rôznych cieľových skupín vo veku od 6 do 75 rokov.

Forma Workshop
Dátum 26. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí sa chcú tréningom dopracovať k excelentnej krátkodobej pamäti

Cieľ

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť- excelentnú pamäť- rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na celý život- eliminovať rizika vyhorenia- vytvoriť si tzv. rezervnú pamäť- akcelerovať schopnosti mozgu podľa najnovších výskumov - 8 pravidiel k riadeniu pravidiel svojej pamäte- ako štrukturovať svoju pamäť- ako donútiť svoj mozog k aktívnemu zapojeniu sa učiť- ako vytvoriť „diaľnice“ do mozgu k mnohonásobne zrýchlenému učeniu Nižšie uvedený tréning je zameraný čisto prakticky, teórie je málo a slúži výlučne k lepšiemu pochopeniu.Výsledky sú viditeľné už v priebehu kurzu. Praktické cvičenia sú zamerané na rozvoj profesijných schopností s presahom a využitím v osobnom živote a možnosťou odovzdať skúsenosti svojim deťom nielen pre štúdium, ale na celý život. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU

Odkazy na ukážky videí tréningov lektora  pre dospelých aj detí TU.

 
 
Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov tréningu, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávavoru
Rozsah a náplň

Druhý zo série 3 tréningov. Tretí bude zameraný na najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu a pamäte na čísla.

Praktické metódy ako si zapamätať úlohy daného dňa i pri vysokej pracovnej vyťaženosti a stresu.

Sú to metódy, ktoré tréningom získavame schopnosť mimoriadne rýchle uchopiť informácie daného dňa a  tiež si ich príslušný deň kedykoľvek vybaviť. Nenahradzuje to dlhodobú pamäť. Na tu sú iné metódy. Mimoriadne efektívne sú tieto metódy tiež i pre tých, ktorí prednášajú a potrebujú si v pamäti uchovať postupnosť učebnej látky bez potreby nahliadať do poznámok.

 

Doplnenie:

Je dobré, pokiaľ je záujem o druhý a tretí zo série 3 tréningov zúčastniť sa prvého tréningu na dlhodobú pamäť, kde sú najpodrobnejšie vysvetlené princípy pamäte, z ktorých vychádza i druhý  pamäť na krátko a tretí kurz na akceleráciu mozgu.

Nie je to podmienkou, ale vytvára to veľmi rýchle schopnosti zapamätať si úplne čokoľvek, vrátane slovíčok cudzích jazykov a to bez stresu a zbytočnej námahy.

 

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť
Celkom 168 € (s DPH)

Partneri

Viac