BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

25. mája 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Aleš Špidla

Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti na Ministerstve vnútra ČR koncipoval stratégiu kybernetickej bezpečnosti ČR a zapojil sa do diskusií nad vecným zámerom a potom aj samotným zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Ďalej pracoval ako vedúci sekcie informatiky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, riaditeľ odboru bezpečnostných politík Ministerstva práce a sociálnych vecí, manažér oddelenia riadenia rizík v spoločnosti PricewaterhouseCoopers, potom v štátnom podniku CENDIS, š.p. ako špecialista pre kybernetickú bezpečnosť a v štátnom podniku Nakita, š.p. ako vedúci oddelenia v sekcii bezpečnosti. Potom pôsobil ako manažér kybernetickej bezpečnosti na Generálnom finančnom riaditeľstve. Je prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti, garantom a pedagógom MBA študijného programu "Management a kybernetická bezpečnosť" a spolugarantom a pedagógom LL.M programu "Ochrana informácií" na Vysokej škole CEVRO Institut. Intenzívne sa venuje evanjelizácii problematiky kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo všetkých jej aspektoch. Prednáša na konferenciách, vystupuje v médiách, publikuje články s touto tematikou. Aleš Špidla je certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti.

Forma Seminár
Dátum 25. mája 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, najlepšie však z nejakej úrovne vedenia (stredný a vyšší manažment).

Cieľ


Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru
Rozsah a náplň

Digitalizácii sa nevyhne žiadny obor, čo nám viac ako názorne ukazuje súčasná pandémie a s ňou súvisiaci prevratný útek ľudí, firiem a inštitúcií do on-line sveta.

Poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií je kľúčovou záležitosťou. Informácie sú rozhodujúcim prvkom pri rozhodovaní o čomkoľvek, preto je veľmi potrebné poznať cenu informácií, ich zraniteľnosti, hrozby, ktoré ich ohrozujú a riziká z toho plynúce. Je tiež dôležité poznať základné motivácie útočníkov, ktorí sa ich chcú neoprávnene zmocniť alebo ich poškodiť a tiež potrebné sledovať trendy v kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

A tiež je podstatné vedieť čo s tým, teda ako informácie v digitálnom svete chrániť, a tak informačne nezahubiť seba, nezahubiť druhých a nebyť zničený druhými.


Nie je to užívateľské školenie, ako posielať bezpečne e-mail a pod. Nejedná sa o technologickú prednášku a nie sú vyžadované žiadne technologické znalosti.

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac