BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

4. októbra 2022 09:00-15:00 hod

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 pôsobí  v oblasti  rozvoja a riadenia ľudského kapitálu.  Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami od manažérov v súkromnej aj štátnej sfére. Pôsobila v manažérskych pozíciách v poisťovníctve, kde riadila projekty a zavádzala procesy v oblasti HR. Riadila oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, výberu zamestnancov a hodnotenia pracovného výkonu. Má psychologické vzdelanie a je medzinárodne certifikovaný kouč. Má skúsenosti s realizáciou projektov EU fondov.

Forma Seminár
Dátum 4. októbra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Kurz určený pre vedúcich pracovníkov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť sa poskytovať spätnú väzbu motivačným spôsobom. Pripraviť sa na náročné situácie v manažérskej práci. Získať praktické tipy pre online alebo hybridné fungovanie v manažérskej roli so svojim tímom.


Prihláška na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov školenia, online platforma.
Rozsah a náplň

Štýly vedenia podľa zrelosti človeka a situácie

Manažérsky koučing a delegovanie – kedy a ako použiť

oskytovanie manažérskej spätnej väzby

Čo motivuje a čo demotivuje ľudí – práca s motiváciou

Manažérske situácie a ich riešenie

BONUS: Tipy pre efektívne fungovanie v manažérskej roli v online svete

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac