BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

27. septembra 2023 09:00-15:00 hod

Mgr. Mariana Němcová

Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR, komunikácie, mediálnej komunikácie a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno - partnerských vzťahov. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti. Špecializuje sa aj na prezentačné, komunikačné školenia a HR školenia.  

Forma Seminár
Dátum 27. septembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre vedúcich pracovníkov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť sa poskytovať spätnú väzbu motivačným spôsobom. Pripraviť sa na náročné situácie v manažérskej práci. Získať praktické tipy pre online alebo hybridné fungovanie v manažérskej roli so svojim tímom.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov školenia, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru
Rozsah a náplň

1. Rola manažéra

-          Manažovanie

-          Vedenie

-          Preferované zručnosti

-          Preferované osobnostné vlastnosti

2. Najčastejšie chyby pri manažovaní

-          Nesprávny prístup (wrong practice)

3. Odporúčania pri manažovaní

-          Správny prístup (best practice)

4. Manažérsky cyklus

-          Zadávanie úlohy

-          Chyby pri zadávaní úlohy

-          Motivácia

-          Zaužívané metódy

-          Novšie metódy

-          Praktické odporúčania

5.    16 Motivátorov

-          Experimenty

-          Pygmalion efekt

-          Praktické odporúčania

6. Techniky spätnej väzby

-          Pozitívne usmerňovanie

-          Pokarhanie

-          Pochvala

7. Delegovanie

-          Prečo delegovať?

-          Efektívne delegovanie

-          Bariéry delegovania

-          Metodika delegovania

-          Plánovanie delegovania

-          Analýza práce

-          Kritéria výberu pracovníka

-          Ako delegovať

-          Zadávanie úlohy na delegovanie

-          Podpora delegovania

 

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac