BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM - prebehne online formou

7. septembra 2022 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., lektor verejného obstarávania, špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka Únie profesionálov verejného obstarávania. Členka autorského kolektívu učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ na tému „Verejné obstarávanie“. Je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Seminár
Dátum 7. septembra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre primárne verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ale aj dodávateľov, ktorí získajú poznatky o tom, aké nástrahy ich pri nadlimitných zákazkách čakajú.

Cieľ

Seminár je zameraný na vysvetlenie postupov pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa ustanovení zákona a v nadväznosti na praktické skúsenosti. Objasnenie jednotlivých inštitútov zákona vo vzťahu k nadlimitným postupom. Vzťahy zákona o verejnom obstarávaní k súvisiacim právnym normám. Seminár je určený pre administrátorov verejného obstarávania pre lepšie pochopenie vzájomných súvislostí medzi ustanoveniami zákona, súvislostí k iným právnym normám ako aj pre objasnenie postupných krokov v procese verejného obstarávania vrátane elektronizácie.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
  • Prehľad zákonnej úpravy a jednotlivých inštitútov verejného obstarávania a aplikácia v praxi.
  • Problematika opisu predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie – povinnosti a súvislosti.
  • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti/ponúk/častí ponúk/zmluvných podmienok, žiadosti o vysvetlenie
  • Neskĺznuť do „prehnaného formalizmu“
  • Etapa verejného obstarávania – súčinnosť uchádzačov.
  • Zrozumiteľnosť súťažných podkladov, návrhu zmluvy (inštitút súkromného obligačného práva vo verejnom práve).
  • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní.
  • Vaše problémy a otázky.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM - prebehne online formou
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac