BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

12. júna 2024 09:00-15:00 hod

Mgr. Katarína Hreusová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Workshop
Dátum 12. júna 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre Verejní obstarávatelia, uchádzači vo verejnom obstarávaní, záujemcovia a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, zamestnanci verejnej správy, samosprávy

Cieľ

Novelu zákona o verejnom obstarávaní v roku 2024 pripravilo tentokrát Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jej cieľom je zrýchliť procesy o odbúrať nadmernú byrokraciu.Novela bola od 8.2.2024 do 28.2.2024 v medzirezortnom pripomienkovom konaní pod číslom LP/2024/51.   

Prihláška na školenie na stiahnutie TU


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru
Rozsah a náplň

Medzi najdôležitejšie navrhované zmeny novely patrí:

  •        mení sa hodnota zákazky malého rozsahu z 10 000 EUR na 50 000 EUR,
  •        vypúšťa sa zákazka s nízkou hodnotou,
  •        menia sa pokuty za porušenie zákona z 5% na 0,1 – 5%,
  •        zdobrovoľňuje sa tzv. „profesionalizácia“ verejného obstarávania,
  •        pri podlimitných zákazkách bude možné využívať aj komerčné elektronické nástroje.
  •        navyšuje sa limit pri podlimitných zákazkách na stavebné práce pri ktorých nemožno podať námietky z 800 000 EUR         na 1 500 000 EUR,
  •        vypúšťa sa inštitút žiadosti o nápravu.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac