BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po novom

28. júna 2022 09:00-15:00 hod

Mgr. Martin Garaj, PhD.

je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších dopravných projektoch z fondov EÚ, ktoré sa realizovali v Hlavnom meste SR Bratislave. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov.

Forma Seminár
Dátum 28. júna 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Určené pre verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Cieľ

Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame sa na celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez EKS, na jednotlivé inštitúty, na zmeny v zákonnej úprave, na aplikáciu z pohľadu rozhodovacej praxe ÚVO. Na simulovanom príklade budeme zadávať zákazku s nízkou hodnotou a vysvetlíme, aké sú zmeny zadávania zákazky s nízkou hodnotou.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
  • Podlimitné zákazky a jednoducho zložité zákazky s nízkou hodnotou z hľadiska finančných limitov a pravidlá pre ich zadávanie. Aký má dopad zvýšenie finančných limitov na výber jednotlivých postupov verejného obstarávania.
  • Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku a pre ZsNH, oznámenia a výzvy – čo má byť ich obsahom, aké sú zákonné lehoty.
  • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zo strany uchádzačov ich subdodávateľov a iných osôb, prostredníctvom ktorých preukazuje uchádzač zdroje alebo kapacity, ako vyhodnocovať ponuky v rámci určených kritérií na vyhodnotenie – zápisnice a ich obsah. Aké zmeny v osobnom postavení dodávateľov podľa § 32 priniesla novela zákona proti byrokracii a novela ZVO.
  • Žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietka.
  • Ako formulovať návrh zmluvy, čo musí byť jej obsahom
  • Postup kontroly splnenia osobitných podmienok zmluvy zo strany úspešného uchádzača a súčinnosť úspešného uchádzačapodľa ZVO
  • RPVS - podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou
  • Vaše problémy a otázky
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po novom
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac