BRATISLAVA - Revízne postupy vo verejnom obstarávaní – aktuálna prax

13. júna 2017 09:00-15:00 hod

JUDr. Martin Boržík, LL.M.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. Vo svojej pracovnej histórii pracoval 7 rokov pre jedného z najväčších dodávateľov palív a palivových kariet na Slovensku.

Forma Seminár
Dátum 13. júna 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí získajú poznatky, akým krokom a postupom sa vyhnúť, a tiež - uchádzačov, ktorí majú možnosť sa brániť voči neférovým podmienkam a krokom obstarávateľských organizácii vo verejnom obstarávaní.

Cieľ

Cieľom seminára je získať komplexnejší pohľad na revíznu komunikáciu a postupy vo verejnom obstarávaní – od žiadosti verejného obstarávateľa o vysvetlenie až po súdne napadnutie rozhodnutia Rady. Získate cenné informácie, na čo nezabudnúť, na čo všetko myslieť a skúsime vás vyzbrojiť základnou úrovňou intuície, ako pri revíznych postupoch rozmýšľa Úrad pre verejné obstarávanie.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme a zdarma 1. vydanie časopisu: „VO v kocke“ v tlačenej verzii.

Prihláška na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa a stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
 • Analýza revíznych postupov – starý zákon o VO vs. nový zákon o VO
 • Žiadosť o vysvetlenie ako brána ku revíznym postupom, jej dôvody, počítanie lehôt
 • Žiadosť o nápravu
 • Dohľad nad verejným obstarávaním – úlohy Úradu pre verejné obstarávanie
 • Ex-ante posúdenie
 • Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
 • Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy
 • Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy
 • Námietky
 • Odvolanie
 • Kaucia
 • Návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
 • Trovy konania
 • Orgán vnútornej kontroly
 • Správne delikty – základné informácie
 • Otázky a odpovede, diskusia
Ak máte vlastné okruhy situácií, pri ktorých by ste revízne postupy chceli konzultovať, neváhajte a zašlite nám ich pred samotným seminárom. Na seminári si ich spoločne rozoberieme.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Revízne postupy vo verejnom obstarávaní – aktuálna prax
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac