BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v praxi

30. septembra 2021 09:00-15:00 hod

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi.

Forma Seminár
Dátum 30. septembra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy a ďalších

Cieľ

Seminár bude zameraný na vybrané inštitúty správneho konania - ústne pojednávanie, prerušenie konania, zastavenie konania, počítanie lehôt, vrátane uplatňovania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Seminár je určený predovšetkým tým, ktorí svoj profesionálny život zasvätili správnemu konaniu, t. j. zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy, ako aj zamestnancom územnej samosprávy – vyšším územným celkom a zamestnancom obcí, záujmovej samosprávy a fyzickým a právnickým osobám, ktorým zákon zveril rozhodovanie v právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach v oblasti verejnej správy.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie prebehne školenie online.


Prihláška na školenie na stiahnute TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, občerstvenie v priebehu dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň

Účastníci seminára získajú poznatky o aplikácii základných pravidiel správneho konania v konaní a rozhodovaní správnych orgánov. Seminár bude zameraný na vybrané inštitúty správneho konania - ústne pojednávanie, prerušenie konania, zastavenie konania, počítanie lehôt, vrátane uplatňovania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v praxi
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac