BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

22. novembra 2023 09:00-16:00 hod

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi.

Forma Seminár
Dátum 22. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy a ďalších

Cieľ

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci fakultatívnej fázy preskúmavania rozhodnutí. 

Prihláška na školenie na stiahnute TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru.
Rozsah a náplň

 

Seminár bude zameraný na uplatňovanie základných pravidiel správneho konania v rozhodovacích procesoch správnych orgánov s dôrazom na ich aplikáciu v rámci preskúmania rozhodnutí riadnymi a mimoriadnymi opravnými prostriedkami . K danej problematike budú deklarované  rozhodnutia Ústavného súdu SR a rozhodnutia Najvyššieho súdu SR .

-           je určený pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy - územnej i profesijnej, ako aj pre všetkých , ktorí majú záujem o prácu vo verejnej sektore a získať vedomosti o rozhodovacích procesoch v oblasti verejnej správy.

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Celkom 126 € (s DPH)

Partneri

Viac