KOŠICE - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop

16. februára 2023 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 16. februára 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, obciam, mestám, školám, škôlkam, kultúrnym inštitúciám, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek po novele zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktické ukážky zákaziek v  elektronickej platforme .

 Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občerstvenie behom dňa
Rozsah a náplň

-          Podlimitné zákazky podľa novely

-          3 spôsoby realizácie podlimitnej zákazky

-          Podmienky účasti, kritériá

-          Sociálne a environmentálne hľadisko v podlimitnej zákazke

-          Nová úprava § 117

-          Elektronická platforma

-          Zavedenie dvoch druhov (kategórii) zákaziek s nízkou hodnotou

-          Koniec e-mailových zákaziek s nízkou hodnotou

-          Ako ZSNH realizovať aktuálne a aký systém potrebujeme

-          Novinky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky

-          Výzva na predkladanie ponúk - povinné náležitosti

-          Povinné lehoty pri ZSNH

-          Elektronická platforma a ZSNH

-          Nové finančné  limity od 31.03.2022

-          ZSNH aEKS

-          Súhrnné správy v zmysle novely (spôsob zadávania, nové druhy súhrnných správ)

-          Ukážka zadania súhrnných správ

-          Ukážka realizácie ZSNH a PLZ v systéme EVO od založenia zákazky až po vyhodnotenie

Miesto konania
Kultúrno - spoločenské centrum
Jedlíkova 7
040 11 Košice

http://jedlikova7.intrak.sk/

K dispozícii sú 2 seminárne miestnosti vybavené flipchartom, dataprojektorom a wifi pripojením.
V budove sa nachádza samoobslužná jedáleň so širokou ponukou obedového menu.

Priestory sú zrekonštruované a vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v Košiciach, sa nachádzajú na dobre dostupnom mieste.

Spojenie MHD:
  • Spoje premávajúce k zastávke OC Optima (oproti hotelu Košice):
           autobusové linky č. 10, 20L, 21, 23, 25, 52, 56
           električkové linky č. R1, R2, R8
  • Spojenie z vlakovej a autobusovej stanice – zo zastávky Palackého na OC Optima autobus č. 10
KOŠICE - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac