ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

16. septembra 2021 09:00-15:00 hod

PaedDr. Lýdia Ďurišová

lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

Forma Seminár
Dátum 16. septembra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí každý deň písomne komunikujú a vytvárajú administratívne texty a úradnú korešpondenciu.

Cieľ

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné pripraviť formálny e-mail, či oficiálny dokument... Viete, aké sú pravidlá, zásady úradnej korešpondencie?

Cieľom seminára je zlepšiť administratívny písomný prejav z pohľadu slovenčiny, a to jeho formálnu, gramatickú, lexikálnu i štylistickú stránku.


Prihláška na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • 1. krok: Chyby vo formálnej štruktúre.
  • 2. krok: Gramatické chyby.
  • 3. krok: Nesprávne slová. 
  • 4. krok: Štylistické chyby.
  • 5. krok: Úprava jednotlivých stránok chybného textu.
  • 6. krok: Otázky, poradenstvo
Miesto konania
ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac