ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek

8. novembra 2023 09:00-12:00 hod

Mgr. Ivan Pudiš

Ivan Pudiš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štyri roky pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore námietok a dohľadu. Od roku 2019 pracuje na oddelení verejného obstarávania na magistráte hlavného mesta SR Bratislava, v súčasnosti ako vedúci referátu. Príležitostne sa venuje prednáškovej a školiacej činnosti. Ivan Pudiš je zároveň členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu, člen osobitnej rozkladovej komisie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a člen skúšobnej komisie Úradu pre verejné obstarávanie pre profesionalizáciu verejného obstarávania.  

Forma Workshop
Dátum 8. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre školenie je určené pre všetkých, ktorých zaujíma predmetná problematika

Cieľ

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom problematiku funkčných celkov pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, aby sa vyhli nedovolenému rozdeleniu zákazky. Čo možno považovať za funkčný celok, prečo je potrebné funkčné celky skúmať, aké kritéria použiť pri ich skúmaní? Aj na tieto otázky budeme spolu hľadať odpovede, pričom nebudeme vychádzať len z teórie, ale priblížime si to na príkladoch z praxe. Prejdeme si zaujímavé prípady (verejné obstarávania), ktoré boli podrobené posúdeniu zo strany kontrolných a súdnych orgánov na Slovensku, v Česku a EÚ a dozvieme sa ako v nich bolo rozhodnuté.   
 
 Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

- teoretický úvod - právna úprava zákona o verejnom obstarávaní a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ - ako správne určiť predpokladanú zákazku v súvislosti s funkčnými celkami

- ako skúmať funkčné celky

- praktické prípady

- čo nám ukázali praktické prípady

- návrhy na zníženie právnej neistoty pri kontrolách súvisiacich s "nedovoleným rozdelením" zákaziek 

- diskusia

Prípadné potrebné podklady a materiály

 

 
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac