ONLINE - Ako si zostaviť pečiatku/krycí list k základnej finančnej kontrole?

31. januára 2023 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal oceňovanú publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. Vydal niekoľko kníh z praxe a v praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Toho času lektor dokončuje dizertáciu v oblasti finančnej kontroly na vysokej škole v Poľskej republike (DSc., doktor vied). Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. .

Forma Seminár
Dátum 31. januára 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personal

Cieľ

Školenie sa zaoberá formálnou správnosťou vzorov výkonu základnej finančnej kontroly v roku 2023 z pohľadu praxe kontrolóra. Bližšie sa budeme venovať zostaveniu pečiatok, krycích listov, kontrolných listov, či likvidačných listov v úvode roka 2023. Lektor v rámci školenia vychádza z vlastných kontrolných zistení a kontrolných aktivít z roka 2022.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Tiež sa dozviete časté odpovede na otázky a to napríklad:

 

 1.      Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?
 2.      Musí sa uviesť povinne aj kritérium súladu?
 3.      Treba uviesť vyjadrenie „vykonať“ a aj „pokračovať“?
 4.      Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?
 5.      Koľko vyjadrení treba uviesť?
 6.      Ako správne uviesť dátum a podpis?

 

Lektor sa bližšie venuje tiež:

 1.      možnosti podpisovania zamestnancov,
 2.      povereniu vedúcich zamestnancov,
 3.      zastúpeniu zamestnancov a vedúcich zamestnancov, či štatutárov,
 4.      výkonu základnej finančnej kontroly prostredníctvom tretích osôb a
 5.      uvedeniu správnych dátumov pri výkone základnej finančnej kontroly a podobne.

 

Obsah:

 1.      Spracovanie vzoru a pečiatky
 2.      Náležitosti základnej finančnej kontroly v zmysle Metodiky MF SR a § 7 zákona
 3.      Preverenie správnych a nesprávnych vzorov ZFK
 4.      Konzultácie s účastníkmi a ich vlastné vzory na preverenie
 5.      Záver
Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Ako si zostaviť pečiatku/krycí list k základnej finančnej kontrole?
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac