ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky v zmysle legislatívnych zmien vrátane ukážky v IS EVO

30. marca 2023 09:00-15:00 hod

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu.  Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Workshop
Dátum 30. marca 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem, obce, mestá, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie

Cieľ

Zákazky s nízkou hodnotou sú neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny verejných obstarávateľov. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní práve v tejto oblasti priniesla významné zmeny ako aj výrazné zvýšenie finančných limitov. Pre nejedného verejného obstarávateľa je však dôležitý aj bežný postup zadávania podlimitnej zákazky. Ako zrealizovať zákazku s nízkou hodnotou a podlimitnú zákazku na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní... Aké legislatívne zmeny priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní... Neopomenieme ani praktickú ukážku v module elektronickej platformy, ktorým je IS EVO, vzhľadom k zákonnej povinnosti používať od 1.2.2023 na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou.
 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Finančné limity.

Prípravná fáza.

Priebeh zákazky s nízkou hodnotou v závislosti od finančného limitu.

Čo je elektronická platforma. Kedy je jej použitie povinné a kedy nie.

Zákazka s nízkou hodnotou a elektronické trhovisko.

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou.

Priebeh bežného postupu pre podlimitné zákazky.

Register partnerov verejného sektora a vymedzení verejní funkcionári – kedy a ako overovať.

Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky vo svetle metodických usmernení ÚVO.

Praktická ukážka v module elektronickej platformy, ktorým je IS EVO.

Vaše otázky.

Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky v zmysle legislatívnych zmien vrátane ukážky v IS EVO
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac