ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle novely

30. augusta 2022 09:00-13:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 30. augusta 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejní obstarávatelia, obstarávatelia, obce, mestá, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie

Cieľ

 Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ po novele zákona o verejnom obstarávaní. Výklad obsahuje aj vzorové príklady a ukážku praktickej  realizácie v systéme EVO.

Prihláška na stiahnutie TU

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

-          Nová úprava § 117

-          Elektronická platforma

-          Zavedenie dvoch druhov (kategórii) zákaziek s nízkou hodnotou

-          Koniec e-mailových zákaziek s nízkou hodnotou

-          Ako ZSNH realizovať aktuálne a aký systém potrebujeme

-          Novinky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky

-          Výzva na predkladanie ponúk - povinné náležitosti

-          Povinné lehoty pri ZSNH

-          Elektronická platforma a ZSNH

-          Nové finančné  limity od 31.03.2022

-          ZSNH aEKS

-          Výnimky podľa novely

-          Súhrnné správy v zmysle novely (spôsob zadávania, nové druhy súhrnných správ)

-          Ukážka zadania súhrnných správ

-          Ukážka realizácie ZSNH v systéme EVO od založenia zákazky až po vyhodnotenie

 

Prípadné potrebné podklady a materiály

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle novely
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac