ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle NOVELY

13. decembra 2022 09:00-12:00 hod

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu.  Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Workshop
Dátum 13. decembra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem, obce, mestá, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie

Cieľ

Zákazky s nízkou hodnotou sú neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny verejných obstarávateľov. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní práve v tejto oblasti priniesla významné zmeny ako aj výrazné zvýšenie finančných limitov. Ako zrealizovať zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ... Kedy je verejný obstarávateľ povinný použiť elektronickú platformu a kedy nie ... Profesionalizácia – tzv. registrovaná osoba pre zákazky s nízkou hodnotou – povinná či na dobrovoľnej báze? Neopomenieme ani praktickú ukážku od založenia zákazky po jej vyhlásenie v module elektronickej platformy, ktorým je IS EVO. 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Finančné limity.

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Priebeh zákazky s nízkou hodnotou v závislosti od finančného limitu.

Čo je elektronická platforma. Kedy je jej použitie povinné a kedy nie.

Zákazka s nízkou hodnotou a elektronické trhovisko.

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou vrátane prechodných ustanovení (čo čaká verejných obstarávateľov).

Register partnerov verejného sektora a vymedzení verejní funkcionári – kedy a ako overovať.

Profesionalizácia – tzv. registrovaná osoba.

Zákazky s nízkou hodnotou vo svetle metodických usmernení ÚVO.

Praktická ukážka od založenia zákazky po jej vyhlásenie v module elektronickej platformy, ktorým je IS EVO (postup bez zverejnenia výzvy, postup so zverejnením výzvy).

Vaše otázky.

Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle NOVELY
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac