ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

7. septembra 2022 09:00-12:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 7. septembra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre Dodávatelia, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe.

Prihláška na stiahnutie TU

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

1. Podmienky účasti v zákone o verejnom obstarávaní

2. Ako preukazovať podmienky účasti

3. Povinné a dobrovoľné podmienky účasti pri nadlimitných, podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

4. Preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti osobného postavenia

5. Preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti finančného a ekonomického  postavenia

6. Preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti

7. Osobitné podmienky plnenia zmluvy vs. podmienky účasti

8. Vysvetľovanie ponúk

9. Nové povinnosti dodávateľov pri predkladaní ponuky po veľkej novele zákona

Nutné vstupné znalosti

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac