ONLINE - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – taktika, stratégia, mediácia v PRAXI

24. júla 2024 09:00-13:00 hod

Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Je certifikovaný mediátor. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001. Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti. 

Forma Workshop
Dátum 24. júla 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Pre každého, kto sa chce zlepšiť v profesionálnej komunikácii a naučiť sa efektívne dôvodiť i víťazne argumentovať. Vhodné pre štátny, verejný i privátny sektor.

Cieľ

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu dôvodeniu v náročných dialógoch.
Mediácia predstavuje inovatívny prístup k rozpoznávaniu a riešeniu sporov mimosúdnou cestou, kde sa angažované strany aktívne stretávajú, zdieľajú svoje pohľady, potreby a obavy, pričom sa vytvára priestor pre vzájomné pochopenie a hľadanie prijateľných riešení. Rozoberieme si, ako postupovať v prípade, keď mediácia už nie je dostatočná a váš spor presiahol možnosti mimosúdneho riešenia.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň

1. Komunikácia

 

Počúvanie a aktívne počúvanie

Techniky aktívneho počúvania

Asertivita

Princípy dobrej komunikácie

 

2. Konflikty a ich riešenie

 

Fázy vývoja konfliktu

Miera uspokojovania záujmov

Win-win stratégie

 Štyri základné metódy riešenia sporov

a)     Vyjednávanie

b)     Facilitácia

c)      Mediácia

d)     Arbitrárne rozhodovanie

 

3. Malý (obecný) súd

Právna úprava malého súdu podľa § 5 Občianskeho zákonníka

Ozrejmenie málo využívanej právomoci samospráv

Praktické využitie malého súdu pri susedských a pracovných sporoch

 

4. Napádajú ma a chcem sa brániť

 

Občianske právo

Trestné právo

Priestupkové právo

 

5. Diskusia
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – taktika, stratégia, mediácia v PRAXI
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac