ONLINE - Elektronické podanie ponuky na VZ - ukážky najrozšírenejších nástrojov

3. novembra 2021 09:00-12:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 3. novembra 2021
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre dodávateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky

Cieľ


Cieľom workshopu je prakticky ukázať dodávateľom podanie ponuky v najrozšírenejších elektronických nástrojoch.

Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. Účastníci môžu zadávať otázky lektorovi cez mikrofón alebo písať do verejného chatu.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Stručný úvod do elektronického verejného obstarávania

Registrácia a predloženie ponuky v IS EVO

Registrácia a predloženie ponuky v E-lena

Registrácia a predloženie ponuky v Jossephine

Registrácia a predloženie ponuky v EKS

Registrácia a predloženie ponuky v EVOServis

Registrácia a predloženie ponuky v ERANET

Registrácia a predloženie ponuky v eTender

Diskusia - čo Vás zaujíma z verejného obstarávania

Prípadné potrebné podklady a materiály
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Elektronické podanie ponuky na VZ - ukážky najrozšírenejších nástrojov
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac