ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"

20. júla 2022 09:00-15:00 hod

Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.

Pracuje v oblasti finančnej kontroly a auditu od roku 2015, kedy začala pracovať na Ministerstve financií SR, na sekcii auditu a kontroly, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit. Do jej agendy spadá najmä metodické usmerňovanie finančnej kontroly a auditu vykonávaných podľa zákona o finančnej kontrole a audite ako aj zabezpečovanie systémových opatrení na rozvoj vládneho, vnútorného auditu a finančnej kontroly v SR. V tejto súvislosti s kolegami z ministerstva pripravila v roku 2018 novelu zákona o finančnej kontrole a audite účinnú od 1. 1. 2019. Vzhľadom na požiadavky z aplikačnej praxe a najmä v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z nariadení EÚ na nové programové obdobie 2021-2027, pristúpila s kolegami aktuálne k príprave ďalšej  novely zákona o finančnej kontrole a audite s plánovanou účinnosťou od 1. 3. 2022.

Forma Seminár
Dátum 20. júla 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií

Cieľ

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte legislatívnych zmien.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Obsah seminára:

- všeobecne k finančnej kontrole a k legislatívnym zmenám, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022

- finančné riadenie

- druhy finančných kontrol 

- základná finančná kontrola

- administratívna finančná kontrola

- finančná kontrola na mieste

- základné pravidlá vykonávania finančnej kontroly

- diskusia

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac