ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

17. februára 2022 09:00-12:00 hod

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 pôsobí  v oblasti  rozvoja a riadenia ľudského kapitálu.  Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami od manažérov v súkromnej aj štátnej sfére. Pôsobila v manažérskych pozíciách v poisťovníctve, kde riadila projekty a zavádzala procesy v oblasti HR. Riadila oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, výberu zamestnancov a hodnotenia pracovného výkonu. Má psychologické vzdelanie a je medzinárodne certifikovaný kouč. Má skúsenosti s realizáciou projektov EU fondov.

Forma Workshop
Dátum 17. februára 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú zodpovednosť a profitujú z potenciálu svojich zamestnancov.

Cieľ

Naučiť sa efektívne komunikačné stratégie v náročných situáciách v rozhovore a získať tipy ako zaobchádzať s konfliktom. Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať tipy na seba posilnenie a zvládnutie stresu v nich.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň
  • Najdôležitejšie komunikačné nástroje a ich využívanie v náročných rozhovoroch
  • Sila emócií a konštruktívna práca s nimi v rozhovoroch
  • Kritika vs. konštruktívna spätná väzba
  • Ako prinášať nespokojnosť do vzťahov tak, aby sme nezraňovali a dospeli k obojstrannému konsenzu
  • Precvičovanie techník v praktických pracovných situáciách
Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac