ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE

20. septembra 2023 09:00-13:00 hod

Bc. Mariana Němcová

Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR, komunikácie, mediálnej komunikácie a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno - partnerských vzťahov. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti. Špecializuje sa aj na prezentačné, komunikačné školenia a HR školenia.  

Forma Workshop
Dátum 20. septembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorých táto téma zaujíma

Cieľ

Zachovať si prostredníctvom kritického myslenia zdravý nadhľad a duševné zdravie v aktuálnej dobe.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň

1. Človek

a)  Genetická výbava

b) Ľudský mozog- funkcie a pripravenosť na 21. storočie

c)  Naše myslenie sa nám nemusí diať

d) Ako sa rozhodujeme?

e) Kognitívne skreslenia- Kotvenie ( Anchoring), Koniec a vrchol (Peak - End Bias), Uprednostňujeme verziu víťazov (Survivalship Bias), vyhľadávanie súhlasu (Confirmation bias) 

 

2. Viete kriticky myslieť?

test - každý z účastníkov sa otestoje v jednoduchom online teste

 

3. Kritické myslenie

a) Čo je kritické myslenie a prečo je dobré ho mať?

b) Vlastnosti kritického myslenia

c) Ťahák kritického myslenia - použiteľný kedykoľvek a na čokoľvek

 

4. Argument

a) Základné piliere argumentu

b) Druhy argumentu

c) Tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz

d) Interaktívne cvičenie - precvičovanie si argumentu podľa vysvetleného v skupinkách. Prosím, ak majú nejakú tému/témy, ktoré by radi prešli v tejto časti argumentácie, nech mi ich prosím pošlú pred školením. Najlepšie sa im bude pracovať priamo s ich témou.

e) Systém ,,Perlového náhrdelníka " 

 

5. Zvládanie rozhovorov  a komunikácie

a) Spôsoby myslenia

b) Bubliny tých druhých a ich prepájanie s našou 

c) Nádych, výdych, reakcia

d) Nestrieľajme do tmy

e) Interaktívne cvičenie - rozhovoru : Prosím, ak majú nejakú tému/témy, ktoré by radi prešli v tejto časti argumentácie, nech mi ich prosím pošlú pred školením. Najlepšie sa im bude pracovať priamo s ich témou.

 

6. Nástrahy dnešnej doby

a) Podprahová manipulácia

b) Nástroje podprahovej manipulácie

c)Psychologické vplyvy digitálnych médií na náš mozog

 

7. Stratégie ako si zachovať vnútornú slobodu pomocou kritického myslenia

a) Štruktúra 5 prstov

b) 21 stratégií KM:( rozdelených do tematických sekcií)

Médiá (4 stratégie)

Internet a sociálne siete (4 stratégie)

Zodpovedné občianstvo (6 stratégií)

Vnútorná poctivosť ( 7 stratégií)

 

8. Diskusia/ otázky

Miesto konania
ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac