ONLINE - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

2. novembra 2021 09:00-13:00 hod

Ing. Aleš Špidla

Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti na Ministerstve vnútra ČR koncipoval stratégiu kybernetickej bezpečnosti ČR a zapojil sa do diskusií nad vecným zámerom a potom aj samotným zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Ďalej pracoval ako vedúci sekcie informatiky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, riaditeľ odboru bezpečnostných politík Ministerstva práce a sociálnych vecí, manažér oddelenia riadenia rizík v spoločnosti PricewaterhouseCoopers, potom v štátnom podniku CENDIS, š.p. ako špecialista pre kybernetickú bezpečnosť a v štátnom podniku Nakita, š.p. ako vedúci oddelenia v sekcii bezpečnosti. Potom pôsobil ako manažér kybernetickej bezpečnosti na Generálnom finančnom riaditeľstve. Je prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti, garantom a pedagógom MBA študijného programu "Management a kybernetická bezpečnosť" a spolugarantom a pedagógom LL.M programu "Ochrana informácií" na Vysokej škole CEVRO Institut. Intenzívne sa venuje evanjelizácii problematiky kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo všetkých jej aspektoch. Prednáša na konferenciách, vystupuje v médiách, publikuje články s touto tematikou. Aleš Špidla je certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti.

Forma Seminár
Dátum 2. novembra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, najlepšie však z nejakej úrovne vedenia (stredný a vyšší manažment).

Cieľ


Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Digitalizácii sa nevyhne žiadny obor, čo nám viac ako názorne ukazuje súčasná pandémie a s ňou súvisiaci prevratný útek ľudí, firiem a inštitúcií do on-line sveta.

Poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií je kľúčovou záležitosťou. Informácie sú rozhodujúcim prvkom pri rozhodovaní o čomkoľvek, preto je veľmi potrebné poznať cenu informácií, ich zraniteľnosti, hrozby, ktoré ich ohrozujú a riziká z toho plynúce. Je tiež dôležité poznať základné motivácie útočníkov, ktorí sa ich chcú neoprávnene zmocniť alebo ich poškodiť a tiež potrebné sledovať trendy v kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

A tiež je podstatné vedieť čo s tým, teda ako informácie v digitálnom svete chrániť, a tak informačne nezahubiť seba, nezahubiť druhých a nebyť zničený druhými.


Nie je to užívateľské školenie, ako posielať bezpečne e-mail a pod. Nejedná sa o technologickú prednášku a nie sú vyžadované žiadne technologické znalosti.

Miesto konania
ONLINE - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac