ONLINE - Manažérske vzdelávanie - Moderné prístupy k vedeniu ľudí

11. júla 2024 09:00-15:00 hod

Mgr. Mariana Němcová

Psychologička s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti pracovnej a sociálnej psychológie na oddelení HR, ktorá si počas svojej pracovnej kariéry vybudovala silný cit pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno-partnerských vzťahov. Venuje sa stále aktuálnejšiemu Burn out Syndrome- syndróm vyhorenia, work life balancu a svojím klientom poskytuje perspektívu zlepšenia ich života. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti.  Špecializuje sa aj na prezentačné, komunikačné školenia a HR školenia.  

Forma Seminár
Dátum 11. júla 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre vedúcich pracovníkov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Účastníci školenia/kurzu si osvoja nové manažérske prístupy, nástroje pri manažovaní novej generácie. Oboznámia sa s determinantmi pracovnej výkonnosti a angažovanosti zamestnancov v rámci dynamiky pracovnej skupiny,  osvoja si zručnosti motivácie zamestnancov, vedenie rozhovorov počas podávania spätnej väzby. 

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň

1. História -  z čoho sme doteraz vychádzali?

2. Nové prístupy

- Fayolove prístupy

3. Vedenie a leadership - rola manažéra, rola lídra

4. Burnosova teória vedenia-transakčný a transformačný štýl vedenia

5. Herseyho-Blanchardov model vedenia ľudí- situačný leadership

6. Manažérsky cyklus - zložky, nástroje, reflexie, chyby pri manažovaní

7. Odporúčania pri manažovaní v kontexte prístupu ku novej generácii

8. Determinanty pracovnej výkonnosti a motivácia

9.Spätná väzba

10. Otázky, diskusia

Miesto konania
ONLINE - Manažérske vzdelávanie - Moderné prístupy k vedeniu ľudí
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac