ONLINE - Najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania

26. októbra 2023 09:00-13:00 hod

Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001. Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti. 

Forma Seminár
Dátum 26. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Cieľom kurzu je poskytnutie informácií o najdôležitejších povinnostiach a najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša a poukázanie na najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania. 

Prihláška na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

1.      Prehľad zákonných povinností prevádzkovateľov podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov  - právny stav v roku 2023

2.      Aktuálne usmernenia, metodiky a stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov SR

3.      Najčastejšie nedostatky prevádzkovateľov pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie

4.      Bezpečnostná dokumentácia: kto, čo, ako, dokedy

5.      Zodpovedná osoba prevádzkovateľa – skúsenosti z praxe

6.      Kamerové systémy - pravidlá prevádzkovania, časté pochybenia, prístup k záznamu

7.      Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch, kontrola dochádzky, biometria

8.    Prevádzkovateľsko-sprostredkovateľské zmluvy

9.    Kopírovanie a skenovanie úradných dokladov

10. Nahliadanie do dokumentácie – princípy anonymizácie a možnosti prístupu tretích strán

11. Zmeny pravidiel nastavenia cookies

12. Monitorovanie súkromia zamestnanca na pracovisku (e-maily, telefonáty) a možnosti právnej obrany

13. Vyhotovovanie a šírenie fotografií, zvukových nahrávok a videozáznamov

14.   Noviny, rozhlas, sociálne siete – pravidlá zverejňovania podobizní, prejavov osobnej povahy a ďalších citlivých údajov

15.  Diskusia

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac