ONLINE - Čo sa v súvislosti s NOVELOU zákona o VO zmenilo pre dodávateľov?

27. januára 2022 09:00-12:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 27. januára 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre dodávateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky

Cieľ

Cieľom seminára je priblížiť legislatívne zmeny z novely zákona o VO z pohľadu dodávateľov.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Postavenie dodávateľa v zákone o verejnom obstarávaní

- Prehľad základných zmien v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu dodávateľa

- Podmienky účasti a ich vyhodnocovanie, práva a povinnosti hospodárskych subjektov po novom

- Zákazky s nízkou hodnotou podľa novely, účasť v nich a predkladanie ponúk

- Podlimitné zákazky podľa novely, účasť v nich a predkladanie ponúk

- Možnosť uzavretia zmluvy s druhým uchádzačom v poradí v prípade odstúpenia od zmluvy

- Zmena revíznych postupov

- Námietky, kaucie po novom

- Sankcie a nové pokuty pre hospodárske subjekty

- Diskusia o všetkom čo Vás vo verejnom obstarávaní zaujíma podľa aktuálneho aj nového stavu

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Čo sa v súvislosti s NOVELOU zákona o VO zmenilo pre dodávateľov?
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac