ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

24. septembra 2020 09:00-12:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 24. septembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejný obstarávatelia, ktorí realizujú ojedinele jednoduché PLZ

Cieľ

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.
Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. Účastníci môžu zadávať lektorovi otázky cez mikrofón alebo písať do verejného chatu.

 lPrihláška na stiahnutie TU

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

zákonné ustanovenia o PLZ a základné náležitosti PLZ (delenie, lehoty a pod.)

- príprava výzvy na prekladanie ponúk v ISZU

- príprava súťažných podkladov a ich zverejnenie

- príprava (jednoduchých) podmienok účasti pre tovar, službu, stavebnú prácu

- implementácia sociálneho hľadiska do súťaže (pre fondové zákazky)

- vysvetľovanie

- komisia a proces vyhodnocovania

- profil, referencie, oznámenie o výsledku

Miesto konania
ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Celkom 60 € (s DPH)

Partneri

Viac