ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO

7. decembra 2022 09:00-12:30 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 7. decembra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre obce, mestá, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie a iní verejný obstarávatelia pracujúci v IS EVO

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach fungovanie elektronickej platformy a ukázať zadávanie zákaziek v IS EVO.

 
Prihláška na stiahnutie TU


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

-          Čo je elektronická platforma

-          Ktoré zákazky sa realizujú v elektronickej platforme

-          Moduly elektronickej platformy

-          Kedy je elektronická platforma povinná

-          Prechodné obdobie a elektronická platforma

-          Zákazky s nízkou hodnotou v elektronickej platforme

-          Zavedenie dvoch druhov (kategórii) zákaziek s nízkou hodnotou

-          Koniec e-mailových zákaziek s nízkou hodnotou

-          Kedy elektronická platforma nie je povinná

-          Podlimitné zákazky v elektronickej platforme

-          Súhrnné správy za zákazky zadávané v elektronickej platforme

-          Ukážka zadania súhrnných správ

-          Ukážka realizácie ZSNH (2 druhy) v systéme EVO od založenia zákazky až po vyhodnotenie

Nutné vstupné znalosti

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac