ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

2. júna 2022 09:00-13:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 2. júna 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre stredne pokročilí, ktorí realizujú stavebné zákazky, nie je vylúčená účasť uchádzačov/záujemcov/účastníkov

Cieľ

Oboznámenie sa s aktuálnymi postupmi pri obstarávaní stavebných zákaziek nadlimitných, podlimitných, s nízkou hodnotou.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • Čo je stavebná zákazka z pohľadu ZVO

  • Opis predmetu zákazky pri stavebnej zákazke

  • Podmienky účasti pri stavebnej zákazke

  • Kritéria pri stavebnej zákazke

  •  Enironmentálne a sociálne hľadisko pri stavebnej zákazke

  • Proces vysvetľovania

  • Proces vyhodnotenia ponúk

  • Uzatvorenie zmluvy a dodatky

  • Referencie

  • Prehľad zmien, ktoré priniesla „veľká novela“

Nutné vstupné znalosti

Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac