ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA

9. novembra 2023 09:00-13:00 hod

Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001. Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti. 

Forma Seminár
Dátum 9. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre novozvolených starostov a obecných/mestských poslancov

Cieľ

Vážení poslanci a starostovia - pripravte sa na svoje funkcie s NAMI. Získate všetko čo vo svojich funkciách potrebujete vedieť.

Prihláška na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

 • Základné kompetenčné pravidlá
 • Originálne a prenesené kompetencie
 • Práva a povinnosti starostu obce
 • Práva a povinnosti poslanca OZ
 • Rokovanie obecného zastupiteľstva: pravidlá, postupy, časté chyby
 • Postavenie obecného úradu
 • Poradné orgány obce
 • Rozpočet: štruktúra a proces prípravy
 • Nakladanie s majetkom obce – základné pravidlá
 • Ďalšie vybrané problémy (územné plánovanie, verejné obstarávanie, personalistika, ...)
 • Diskusia
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac