ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

18. júla 2024 09:00-15:00 hod

Mgr. Mariana Němcová

Psychologička s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti pracovnej a sociálnej psychológie na oddelení HR, ktorá si počas svojej pracovnej kariéry vybudovala silný cit pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno-partnerských vzťahov. Venuje sa stále aktuálnejšiemu Burn out Syndrome- syndróm vyhorenia, work life balancu a svojím klientom poskytuje perspektívu zlepšenia ich života. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti.  Špecializuje sa aj na prezentačné, komunikačné školenia a HR školenia.  

Forma Workshop
Dátum 18. júla 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia kompetencií a požiadaviek na nového zamestnanca do výberového procesu. Identifikovať informácie o kandidátovi zo zaslaných materiálov a z prvého kontaktu s ním. Naučiť sa viesť výberový rozhovor podľa vhodne zvolenej štruktúry a správne interpretovať získané informácie z rozhovoru. Uvedomiť si možné vlastné skreslenia. 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU .


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň

Riadený osobný rozhovor ako súčasť výberového konania v zmysle zákona o štátnej službe.

Príprava na výberový rozhovor; zásady vedenia rozhovoru; postupnosť krokov pri vedení výberového rozhovoru.

Behaviorálny prístup k výberovému rozhovoru, metóda STAR.

Tvorenie efektívnych otázok.

Postupy overenia požadovaných schopností a osobných vlastností uchádzača o štátnu službu.

Najčastejšie chyby pri robení výberového rozhovoru.

Faktory skresľujúce poznávanie a hodnotenie ľudí.

Otázky a diskusia.

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac