ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" vrátane pripravovaných legislatívnych zmien

9. novembra 2021 09:00-12:00 hod

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu.  Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Workshop
Dátum 9. novembra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľ

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o verejnom obstarávaní. Na súhrnne správy sa pozrieme z pohľadu aktuálnej právnej úpravy ako aj z pohľadu právnej úpravy, ktorú prináša novela zákona o verejnom obstarávaní. To, aké zmeny Vás čakajú v oblasti súhrnných správ, či už vo vzťahu k typom súhrnných správ alebo k periodicite plnenia si tejto povinnosti, ako aj a mnoho iného vo vzťahu k súhrnným správam sa dozviete na tomto školení. Neopomenieme ani praktickú stránku vytvorenia súhrnnej správy. 

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Typy súhrnných správ...

Kto je povinný zverejňovať súhrnné správy...

Kedy vzniká povinnosť zverejňovať súhrnné správy...

Akým spôsobom sa zverejňujú súhrnné správy...

Súhrnné správy vo svetle usmernení ÚVO...

Vytvorenie súhrnnej správy - praktický príklad...

Najčastejšie nedostatky pri vypĺňaní súhrnných správ...

Vaše otázky...

Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" vrátane pripravovaných legislatívnych zmien
Celkom 90 € (s DPH)

Partneri

Viac