ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

23. novembra 2023 12:30-15:30 hod

PaedDr. Lýdia Ďurišová

lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

Forma Seminár
Dátum 23. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí každý deň písomne komunikujú a vytvárajú administratívne texty a úradnú korešpondenciu.

Cieľ

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne štylistické otázky, ale aj na vždy problematické čiarky a nevyhnete sa ani štylizačným cvičeniam, vďaka ktorým získate lepšie pisateľské  zručnosti.   

Prihláška na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  1. Slovenčinárska rozcvička
  2. Kam patrí čiarka
  3. Čoho sa vyvarovať
  4. Praktické štylistické cvičenia
Miesto konania
ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac