ONLINE - „SPOZNAJ SEBA A POCHOPÍŠ INÝCH“ osobnosti podľa Lumina Learning – Splash

3. novembra 2021 09:00-12:00 hod

Mgr. Mária Mellenová

Lektorka a biznis mentorka osobného rozvoja s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rozvoja a riadenia ľudí na rôznych pozíciách. Pôsobila v korporátnej spoločnosti ako team leader, mentor a tréner. Je dlhoročnou lektorkou a koučkou v oblasti manažérskeho rozvoja. Vytvára vlastné vzdelávacie a mentoringové projekty, ktoré sú postavené na dlhoročných skúsenostiach z jednotlivých oblastí. Hľadá spôsoby, ako objaviť potenciál a sprevádzať ľudí na ceste rozvoja. Do inovatívnych projektov vnáša svoju energiu a dlhoročné skúsenosti z vlastnej praxe z oblasti predaja - financií - rozvoja. Odovzdané vedomosti a praktické zručnosti počas školenia pomáha ďalej rozvíjať a implementovať do praxe.

Forma Workshop
Dátum 3. novembra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre lídrov, manažérov, vedúcich tímov, vedúcich zamestnancov a záujemcov o osobný rozvoj a tých, ktorí chcú spoznať svoje kvality a efektívnejšie ich aplikovať do praxe

Cieľ

Porozumenie vlastnostiam osobnosti a rôznym teóriám osobnosti je užitočný spôsob, ako zlepšiť poznanie, motiváciu a správanie seba a iných, či už v blízkych vzťahoch alebo práci. Rôzne typy osobnosti hovoria o tom, že ľudia sú rôzny, každý má svoju hodnotu, určité schopnosti a kvality, môže sa v nich líšiť – porozumenie odlišností navzájom podporujú prístup k ľudom s patričným rešpektom. Existuje veľa rôznych a rozdielnych osobnostných modelov a teórií, a samozrejme, každý z nich ponúka iný pohľad na osobnosť človeka.

Cieľom workshopu je uvedomenie si vlastnej hodnoty, svojich kvalít a silných stránok. Nájsť oblasti, ktoré mi ukážu cestu, ako lepšie komunikovať a chápať iných ľudí, správanie iných ľudí a ako viesť s nimi konštruktívny dialóg.
Spoznanie seba zvyšuje úroveň nielen v komunikácii a riadení tímu ľudí v rôznych oblastiach biznisu ale aj na rôznych úrovniach postavenia. Na základe toho viete kvalitnejšie a efektívnejšie viesť porady, hodnotiace rozhovory, nastavovať motiváciu či iné procesy pri práci s ľuďmi. Zameriame sa na konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia a pracovných
pozícií. Tento nástroj je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu, talent manažmentu, výberu zamestnancov a kariérneho plánovania, poskytnutia spätnej väzby, rozvoj leadershipu, budovanie kultúry, otvorenej komunikácie a rozvoja
vlastného biznisu.

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň


• 
kvality a silné stránky osobnosti podľa Lumina Learning - Splash

• čo je to sebahodnota a uvedomenie si vlastnej seba-hodnoty
• prečo je to tak – ako to vnímam v jednotlivých sférach a plusy/mínusy
• aké sú moje skutočné kvality a ako sa prejavujú a čo s tým
• AKO A PREČO pochopiť konanie a správanie iných v procese
• moja sebareflexia(MA) a porovnanie na základe analýzy(MB)
• každý úšastník získa dva typy osobnostných profilov, ktoré vzniknú počas workshopu

Jednotlivé kroky a uvedomenie si vlastnej sebahodnoty budú náplňou 3-hodinového workshopu. Pred workshopom dostanete poznámky, pracovné listy a iné dôležité informácie.

 Prípadné potrebné podklady a materiály
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - „SPOZNAJ SEBA A POCHOPÍŠ INÝCH“ osobnosti podľa Lumina Learning – Splash
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac