ONLINE - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie

22. apríla 2021 09:00-13:00 hod

JUDr. Martin Boržík, LL.M.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. Vo svojej pracovnej histórii pracoval 7 rokov pre jedného z najväčších dodávateľov palív a palivových kariet na Slovensku.

Forma VIP akcia
Dátum 22. apríla 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale aj uchádzačov, ktorí si chcú doplniť svoje vedomostné vybavenie najnovšími „judikátmi“ orgánov kontroly ÚVO

Cieľ

Cieľom seminára je priniesť know-how účastníkom seminára z desiatok najnovších a najzaujímavejších rozhodnutí, metodík a usmernení ÚVO to najlepšie. Ak ste si mysleli, že ste si zákon vykladali správne, rýchlo vás vyvedieme z omylu a ukážeme prelomové rozhodnutia za posledný čas, ktoré nás nenechali chladnými.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme a zdarma jedno vydanie časopisu: „Verejné obstarávania v kocke“. Účastníci môžu zaslať svoje otázky alebo prípady vopred, rozoberieme si ich priamo na seminári.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Seminár pripravený v spolupráci s Petrom Kubovičom, členom Rady ÚVO, ktorý tie najzaujímavejšie pre vás osobne vybral a s Martinom Boržíkom pripravil na prezentáciu.

  • Rozbor najzaujímavejších judikátov, prelomových rozhodnutí, metodík a výkladových stanovísk ÚVO za ostatný čas (cca 24 mesiacov)
  • Dôležité právne vety
  • Ako hľadať to kľúčové v odôvodneniach
  • Otázky a odpovede, diskusia
Nutné vstupné znalosti

Úroveň: najmä pre pokročilých praktikov vo VO, ktorí potrebujú svoju prax pravidelne „zlaďovať“ s najnovšími poznatkami, metodikami a rozhodnutiami ÚVO

Prípadné potrebné podklady a materiály
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie
Celkom 96 € (s DPH)

Partneri

Viac