ONLINE - Wellbeing na pracovisku

23. februára 2022 09:00-13:00 hod

Bc. Mariana Němcová

Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno - partnerských vzťahov. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti.

Forma Workshop
Dátum 23. februára 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorých táto téma zaujíma

Cieľ

Cieľom školenia je podrobnejšie si rozobrať jednotlivé oblasti Starostlivosti o zamestnancov zo strany zamestnávateľa – Wellbeing na pracovisku a jeho dopad na dosahovanie cieľov spoločnosti.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň
 • Wellbeing na pracovisku
 • Úzkosť a depresia
 • Drogy a alkohol na pracovisku - povedomie
 • Konflikty na pracovisku
 • Manažovanie COVID 19
 • Personálny rozvoj zamestnancov
 • Mindfullnes – nástroje
 • Stress management
 • Zdravé stravovanie
 • Finančný wellbeing
 • Team buildingy- ich význam a dopad na psychiku a spokojnosť zamestnancov
 • Budovanie dôvery

 

Miesto konania
ONLINE - Wellbeing na pracovisku
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac