ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru

25. októbra 2021 09:00-15:00 hod

JUDr. Ladislav Orviský

Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie a v súčasnosti pracuje ako právnik a metodik v štátnej správe. Popri tom nepretržite od r. 1996 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Forma Seminár
Dátum 25. októbra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých štátnych zamestnancov, osobitne pracovníkom osobných úradov a vedúcim zamestnancom.

Cieľ

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe, procesom výberu štátnych zamestnancov, podmienkami prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru, vznikom, dôvodmi zmeny a skončením štátnozamestnaneckého pomeru, právami a povinnosťami štátneho zamestnanca.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

 

o  Proces výberu štátnych zamestnancov,

o  Podmienky prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru,

o  Vznik, zmeny a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru,

o  Práva a povinnosti štátneho zamestnanca,

o  Diskusia

Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac