ŽILINA – Dodávatelia – JED a ďalšie možnosti preukazovania podmienok účasti PODROBNE

22. júna 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií,  kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu novej učebnice NHF pre predmet „Verejné rozpočtové systémy“, ktorá spracovala časť učebnice „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom, špecializuje na problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Forma Seminár
Dátum 22. júna 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Určené pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov, všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

Cieľ

Ako preukazovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní za uchádzačov, iné osoby a subdodávateľov a načo si treba dať pri príprave ponuky pozor. Znova a znova - JED v praxi ako ho vyplniť a predložiť - podrobne. Konflikt záujmov je neprípustný - jeho identifikácia počas celého procesu verejného obstarávania. Pozor – verejní obstarávatelia odhaľujú koordinované správanie vo verejnom obstarávaní (sú povinní sa tomu venovať). „Právo patrí bdelým“ – ochrana Vašich záujmov v procesoch verejného obstarávania. Proti schránkový zákon – opäť ďalší termín – 31.7.2017 !


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Rozsah a náplň
Nové právne predpisy kladú zvýšené nároky na odbornosť uchádzačov - dodávateľov.

Dodávatelia – prešiel rok od začatia účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní – zodpovedajú Vaše ponuky novým pravidlám a požiadavkám zadávateľov?

  • Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok účasti, samoočisťovací mechanizmus, najnovšie poznatky z praxe, problematické oblasti a riešenia.
  • Formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, práva a povinnosti z toho vyplývajúce, čomu sa treba vyhnúť.
  • JED – podrobne.
  • Aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov.
  • Konflikt záujmov a jeho identifikácia, predbežné trhové konzultácie, etické zásady vo verejnom obstarávaní.
  • Dohody narúšajúce čestnú hospodársku súťaž, ich formy a odhaľovanie – povinnosti a postupy verejných obstarávateľov - dopady na uchádzačov a ich obchodných partnerov.
  • Register partnerov verejného sektora (Proti schránkový zákon) – najdôležitejšie ustanovenia a vzťah k zákonu o verejnom obstarávaní.
  • Vaše problémy a otázky.
Miesto konania
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A/833
010 01 Žilina

K dispozícii sú 3 školiace miestnosti vybavené projektorom, pripojením k internetu, flip chart tabuľou.
ŽILINA – Dodávatelia – JED a ďalšie možnosti preukazovania podmienok účasti PODROBNE
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac