BRATISLAVA - Zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní a aplikácia v praxi (ÚZ zadarmo pre každého účastníka)

9. septembra 2015 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Seminár
Dátum 9. septembra 2015
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí sa zaoberajú zadávaním verejných zákaziek, ale aj problematikou spracúvania ponúk v oblasti verejného obstarávania a majú záujem sa oboznámiť s jednotlivými oblasťami verejného obstarávania vo vzájomných súvislostiach

Cieľ

Cieľom seminára je z pohľadu aktuálnych zmien v zákone objasniť pravidlá a postupy pri zadávaní zákaziek. Školenie sa zameria na všetky typy zákaziek s akcentom na aktuálne zmeny zákona o verejnom obstarávaní a nové informačné systémy.

Prihláška na stiahnutie TU

V cene je zahrnuté

študijné materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
  • Aktuálne finančné limity a  typy zákaziek a pravidlá.
  • Prehľad zmien zákona a aplikácia v praxi pri zadávaní zákaziek, v postupoch vo verejnom obstarávaní, v  podmienkach účasti,  informačné systémy a povinnosti verejných obstarávateľov.
  • Možnosti a povinnosti zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
  • Prehľad v ostrých verziách IS, kde nájdete potrebné informácie, IS ako nástroj transparentnosti vo verejnom obstarávaní.
  • Diskusia a otázky.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní a aplikácia v praxi (ÚZ zadarmo pre každého účastníka)
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac