ONLINE – „ Ako nevyhorieť – ako sa NEVYNUDIŤ“

20. októbra 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Mária Mellenová

Pracuje v oblasti vzdelávania ako kouč, lektor a konzultant pre Národné Podnikateľské Centrum(NPC) Slovak Business Agency  pre podnikateľský a nepodnikateľský sektor.   V súčasnej dobe realizuje pilotný vzdelávací projekt Finančná akadémia mladých - Finančná gramotnosť INAK Vzdelávacie a rozvojové  projekty pre súkromné stredné školy v oblasti soft skils.Certifikovaná konzultantka Lumina Learning 2019- využíva validizované psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť efektivitu na všetkých úrovniach. - Absolventka medzinárodne certifikovaného výcviku koučovania - Business coaching. Absolventka programu, ktorý má medzinárodne uznaný status oficiálneho rozvoja pod hlavičkou International Coach Federation (ICF) - Medzinárodné certifikované označenie: Approved Program: Coaching work with barriers. 

Forma Workshop
Dátum 20. októbra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí vnímajú, že sa ich téma týka a chcú si zodpovedať na vnútorne nevyslovené otázky, zamestnancov, manažérov, vedúcich pracovných tímov, HR konzultantov, personalistov

Cieľ

Príčinou syndrómu vyhorenia je najčastejšie stres, ktorý vzniká v dôsledku chronického pracovného napätia. Cieľom tréningového kurzu je zistenie osobných stratégií zvládania stresu, oboznámenie sa s príznakmi a priebehom syndrómu vyhorenia. Naučíte sa techniky na zvládanie záťaže a relaxačné techniky, vďaka ktorým by malo dôjsť k opätovnému nárastu pracovnej výkonnosti a radosti z práce. Pozrieme sa na možnosti a formy, ako zvládnuť všetky požiadavky, náročné situácie tak, aby neboli pre vás stereotypom... Kurz je zameraný na zvládanie stresu v dlhodobej perspektíve s využitím racionálneho time manažmentu, urovnaním priorít na základe psychometrických nástrojov.
  • Máte stále pocit únavy a vyčerpanosti?
  • Robíte všetko a aj napriek tomu klesá pracovná výkonnosť?
  • Znižuje sa vaše pracovné nadšenie?
  • Častejšie Vás prenasledujú rôzne ochorenia?
  • Stávate sa nepriateľským kolegom?
  • Vyostrujú sa situácie do konfliktov?

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

- vysvetlíme si pojem vyhorenia a jeho fázy

- pomenujeme rizikové faktory v zamestnaní

- vyčerpanosť, ako dôsledok priveľkej záťaže

- naše myslenie a jeho reakcie

- ako zvládam stres na základe osobných vlastností 

- time manažment, ako nástroj zvládania pracovných povinností

- prevencia syndrómu vyhorenia

- schopnosť povedať NIE ako šetrič času

- zladenie životných a pracovných priorít

- pozitívne vnímanie seba samého

- pomocou inovatívnej metódy LL prichádza silné uvedomenie vlastného JA

- osobnostná vizualizácia nápadov a myšlienok

- vypracovanie individuálneho akčného plánu na zvládanie stresu

- pripravte si dobrú náladu, farebné papierové lepky a perá či fixky


Referecia pani lektorky zo školenia na tému Vyhorenia:

" Dobrý večer pani Mellenová,

práve som si prečítala opätovne materiál zo skolenia. 

Vzhľadom na moju predchádzajúcu skúsenosť s vyhorením a aktuálny postreh, že niečo u mňa nie je v poriadku bolo pre mňa školenie veľmi prínosné. Vďaka Vám som pochopila mechanizmus toho ako k vyhoreniu dochádza a aké má fázy, čo je dobré na to, aby človek zistil ako ďaleko sa nachádza. 

Páčili sa mi nástroje, ktoré ste mi poradili na riešenie jednotlivých situácií a problémov, v ktorých sa človek môže ocitnúť. Zároveň som vďaka Vám zistila, že mám pomerne dobrú predstavivosť a nastroj “násteniek” je pre mňa veľmi vhodný. Z celého stretnutia bolo cítiť, že nehovoríte o niečom, čo máte nabifľované, ale že z Vás hovorí Vaša autentická skúsenosť. Asi aj vďaka tomu, ste ma dostali do nejakého “tvorivého” rozpoloženia, kedy pre mňa vôbec nebol problém odpovedať na otázky v materiáloch, zapojiť svoju predstavivosť a plánovať a snívať. ;)

Momentálne som ešte vo fáze ukladania dojmov, ale jeden malý plán B si už nachádza svoju cestu a dal sa do pohybu. :)

Ďakujem za Váš čas a Vašu energiu ako aj zdieľanie Vašich určite nie úplne ľahkých zážitkov s vyhorením a dúfam, že pri nejakej takejto príležitosti ešte budeme mať spolu tu česť. ;)

Rovnako Vám rada opätovne zazdieľam, keď sa u mňa veci dajú ešte viac do pohybu."

 Prípadné potrebné podklady a materiály
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE – „ Ako nevyhorieť – ako sa NEVYNUDIŤ“
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac