Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023
Administratíva
7.6.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop BRATISLAVA - STAVEBNÝ DOZOR aj podľa nového stavebného zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe
Rozvoj osobnosti
7.6.2023 Ivan Pauer
Stredne pokročilý 15 100 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
8.6.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 15 90 €
Seminár ONLINE - Finančná kontrola vykonávaná pri poskytovaní verejných financií"
Administratíva
13.6.2023 JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
13.6.2023 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 100 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
15.6.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 90 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023
Administratíva
20.6.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 90 €
Seminár ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE
Právo
21.6.2023 Mgr. Rastislav Duban
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"
Administratíva
27.6.2023 Mgr. Valér Rabenseifer
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 100 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023
Administratíva
20.7.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
23.8.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023

7. júna 2023
 

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania objednávok a faktúr z pohľadu ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - STAVEBNÝ DOZOR aj podľa nového stavebného zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe

7. júna 2023
 

Cieľom školenia je oboznámiť Vás s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb."Každý účastník dostane zo ...

Ivan Pauer Úroveň: Stredne pokročilý Ivan Pauer
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

8. júna 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Finančná kontrola vykonávaná pri poskytovaní verejných financií"

13. júna 2023
 

Finančná kontrola je základný nástroj orgánov verejnej správy na získanie uistenia o tom, že poskytované verejné financie spĺňajú všetky podmienky ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

13. júna 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

15. júna 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023

20. júna 2023
 

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 19 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE

21. júna 2023
 

Cieľom seminára je účastníkov oboznámiť s nakladaním majetku štátu, ktorú vykonávajú správcovia majetku štátu. Taktiež poskytnúť novinky, aktuálne informácie, praktické príklady, ...

Mgr. Rastislav Duban Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Rastislav Duban
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

27. júna 2023
 

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť ...

Mgr. Valér Rabenseifer Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Valér Rabenseifer
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023

20. júla 2023
 

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

23. augusta 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €

Partneri

Viac