Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Administratíva
7.2.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Seminár BRATISLAVA - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"
Administratíva
15.2.2023 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 100 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
22.2.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 15 100 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023
Administratíva
23.2.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 90 €
Seminár BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"
Administratíva
14.3.2023 Mgr. Valér Rabenseifer
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Objednávky a faktúry a ich správne zverejňovanie
Administratíva
24.3.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

7. februára 2023
 

  Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2022 z pohľadu poskytovateľov dotácií, grantov a transferov z verejných prostriedkov v čase vyúčtovania týchto prostriedkov. ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"

15. februára 2023
 

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte legislatívnych zmien. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 25 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

22. februára 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023

23. februára 2023
 

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 19 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

14. marca 2023
 

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť ...

Mgr. Valér Rabenseifer Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Valér Rabenseifer
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Objednávky a faktúry a ich správne zverejňovanie

24. marca 2023
 

  Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania objednávok a faktúr z pohľadu ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €

Partneri

Viac