Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)
Administratíva
7.10.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 13 90 €
Seminár ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
12.10.2022 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 13 100 €
Workshop ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?
Administratíva
20.10.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"
Administratíva
3.11.2022 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 95 €
Workshop ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)
Administratíva
4.11.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 13 90 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
10.11.2022 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 16 90 €
Seminár ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Administratíva
15.11.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv a dohôd v CRZ – kontrolné zistenia z praxe lektora
Administratíva
22.11.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)

7. októbra 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

12. októbra 2022
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?

20. októbra 2022
 

Seminár sa venuje novelizovanému zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"

3. novembra 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte legislatívnych zmien. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 25 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)

4. novembra 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

10. novembra 2022
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

15. novembra 2022
 

  Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2022 z pohľadu poskytovateľov dotácií, grantov a transferov z verejných prostriedkov v čase vyúčtovania týchto prostriedkov. ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv a dohôd v CRZ – kontrolné zistenia z praxe lektora

22. novembra 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom správne a zákonné zverejňovanie povinných údajov  v Centrálnom registri zmlúv v subjektoch verejnej správy a samosprávy v nadväznosti ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 19 Cena: 90 €

Partneri

Viac