Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024
Administratíva
25.7.2024 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
7.8.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe
Administratíva
8.8.2024 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Workshop ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024
Administratíva
19.9.2024 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Seminár BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi
Právo
24.9.2024 Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 100 €
Seminár ONLINE - Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie s majetkom štátu a uzatváranie zmlúv
Právo
2.10.2024 Mgr. Rastislav Duban
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv v CRZ - PRAKTICKY a bez čítania zákona
Administratíva
3.10.2024 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"
Administratíva
8.10.2024 Mgr. Valér Rabenseifer
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
9.10.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
17.10.2024 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 95 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024

25. júla 2024
 

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola.  Prihlasujte sa prosím ...

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

7. augusta 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe

8. augusta 2024
 

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom správne a zákonné zverejňovanie povinných údajov  v Centrálnom registri zmlúv v subjektoch verejnej správy a samosprávy v nadväznosti ...

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024

19. septembra 2024
 

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola.  Prihlasujte sa prosím ...

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi

24. septembra 2024
 

Zmeny vyplývajúce z noviel právnych predpisov – povinnosť úpravy registratúrnych poriadkov, zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov atď. Na seminári sa oboznámite ...

Mgr. Jana Bauerová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Počet voľných miest: 17 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie s majetkom štátu a uzatváranie zmlúv

2. októbra 2024
 

Cieľom bude -          poskytnúť detailný výklad správneho zákonného postupu správcov majetku štátu pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom štátu -          komplexne ...

Mgr. Rastislav Duban Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Rastislav Duban
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv v CRZ - PRAKTICKY a bez čítania zákona

3. októbra 2024
 

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok z pohľadu ...

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

8. októbra 2024
 

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť ...

Mgr. Valér Rabenseifer Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Valér Rabenseifer
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

9. októbra 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

17. októbra 2024
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €

Partneri

Viac